Πολιτική Κρατήσεων

 • Ως ελάχιστος χρόνος μίσθωσης ορίζεται η 1 ημέρα υπολογιζόμενη με βάση το 24ωρο σύστημα (ώρα επιστροφής ισότιμη με την ώρα παράδοσης κατά την ημερομηνία αναχώρησης).
 • Ο μισθωτής υποχρεούται να έχει δίπλωμα οδήγησης ενός έτους και να έχει ηλικία άνω των 23 ετών.Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα σε εκπρόσωπο της MotorForum κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία, ώρα (μεγ+1 ώρα) και τοποθεσία. Οποιαδήποτε τροποποίηση (παράταση ή μείωση) απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση της MotorForum.
 • Επιστροφές ή καθυστερήσεις πέραν της μιας ώρας από την αναγραφόμενη και έως τις 3 πρώτες ώρες χρεώνονται με το 50% του ημερήσιου μισθώματος ενώ πλέον των 3 ωρών χρεώνονται ως επιπλέον ημέρα.
 • Καύσιμα βαρύνουν τον μισθωτή και δεν επιστρέφονται χρήματα σε περίπτωση διαφοράς.
 • Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος από την ώρα παραλαβής του οχήματος και μέχρι την επιστροφή και την παράδοση του οχήματος σε εκπρόσωπο της MotorForum, για πρόστιμα, τροχαίες παραβάσεις, παράνομες σταθμεύσεις και διοικητικές ποινές και για τις οποίες υποχρεούται να εξοφλήσει και να παραδώσει θεωρημένο αντίγραφο της εξοφλητικής πράξης ή απόδειξης, διαφορετικά η χρέωση του ποσού της κλήσεως/παραβάσεως συν εξόδων διαχείρισης 15,00 €, θα γίνει από την εταιρία μας είτε μετά την δήλωση της παράβασης από τον ίδιο κατά την ώρα της παράδοσης του οχήματος, είτε μετά από κοινοποίηση από τις αστυνομικές ή δημοτικές αρχές σε μεταγενέστερο χρόνο και χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός για τις χρεώσεις αυτές.
 • Ο μισθωτής υποχρεούται να επιθεωρήσει το όχημα (εσωτερικά και εξωτερικά, να υποδείξει τυχόν ζημιές του σημειώνοντας ανάλογα τον Πίνακα Ζημιών έμπροσθεν και να επιστρέψει το όχημα στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Ρητός εξαιρούνται της απαλλαγής η καταστροφή ή η απώλεια ελαστικών, ζαντών ή τάσια τροχών, κρύσταλλα και τζάμια, ηχητικό σύστημα (RCD, DVD), κεραίες, όργανα καθώς και το κάτω μέρος του οχήματος εκτός συνεπεία ατυχήματος. Επίσης δεν καλύπτεται το εσωτερικό (κάψιμο, σκίσιμο ή λέρωμα ταπετσαρίας) του οχήματος.
 • Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις επισκευής και αποκατάστασης ζημιών, δεν επιτρέπεται η επιλογή συνεργείου εκ μέρους του μισθωτή πέραν των συνεργατών της MotorForum, πλην της Επίσημης και Εξουσιοδοτημένης Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα του εν λόγω οχήματος, υπολογιζόμενου όμως του χρόνου ημεραργιών σε βάρος του μισθωτή.
 • Ο μισθωτής επιβαρύνεται με φόρο 24% επί του μισθώματος.Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μισθωτή και αποφυγή καθυστερήσεων το όχημα πρέπει να επιστρέφεται καθαρό και έτοιμο προς έλεγχο παράδοσης, διαφορετικά μπορεί να απαιτηθεί χρόνος και χρέωση 15,00 € για τον καθαρισμό και έλεγχο.
 • Η ύπαρξη πίσσας απαιτεί επιπρόσθετη εργασία και χρέωση 75,00 €.
 • Καθαρισμό εσωτερικού/ταπετσαρίας απαιτούν χρεώσεις με ελάχιστο τα 60,00€.
 • Η ποσότητα καυσίμων αναγράφεται κατά την παράδοση του οχήματος στο μισθωτήριο συμβόλαιο και πρέπει να ισοδυναμεί με την ποσότητα κατά την επιστροφή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ισχύουν οι παρακάτω όροι:
* Καμία χρέωση για ακύρωση έως 7 μέρες πριν την παράδοση του αυτοκινήτου. Γίνεται πλήρη επιστροφή χρημάτων.
* Ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 7 μέρες αλλά και 24 ώρες πριν την παράδοση, θα υπάρχει χρέωση με 20% της συνολικής αξίας της κράτησής σας.
* Ακύρωση σε λιγότερο από 24 ώρες από την ώρα παράδοσης δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων.

Το αίτημα της ακύρωσης αρχίζει να ισχύει από την πρώτη ώρα έναρξης του ωραρίου λειτουργίας του γραφείου μας (συμπεριλαμβανομένου των αργιών) και όχι από την ώρα που στείλατε

Κάντε σήμερα την κράτησή σας!

Συμπληρώστε την φόρμα κράτησης και ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα των οχημάτων μας.